Stress-coaching

Hvad tilbyder vi, og hvorfor virker det?


Vi benytter analyseværktøjet Stress-Profilen, som har den absolutte fordel, at det tager udgangspunkt i det hele menneske og hjælper med at udarbejde håndteringsstrategier 360 grader rundt om den enkelte medarbejder.

Stress-landkort

Virksomheden vil få et ”stress-landkort”, som er et redskab, I skal bruge for at undgå, at den pågældende medarbejder får stress igen. Med stress-landkortet får virksomheden en bevidsthed om, hvordan de forskellige medarbejdere skal hjælpes i forhold til at undgå stress.

Der er flere gevinster ved et stress-coachingforløb på baggrund af stressprofilen og en af dem er, at I får et fælles sprog, som øger forståelsen og skaber større trivsel. I sidste ende mindsker det medarbejderens fravær.

Workshop - trivsel for virksomheder

Vi tilbyder en skræddersyet forebyggende workshop, hvor vi arbejder målrettet på at nedbringe sygefravær og skabe en højere grad af trivsel i virksomheden. Når der er lav produktivitet i en afdeling eller hvis sygefraværet er højt, er det ofte forårsaget af mistrivsel. Det, der presser os, er individuelt og noget, vi skal lære at håndtere, hver især.

Eksempel på trivselsworkshop

På workshoppen vil vi arbejde både gruppevis og individuelt. Hvordan den endelige workshop kommer til at se ud, vil være individuelt for netop jeres virksomhed. Alle workshops vil arbejde med de områder, hvor der er de største udfordringer i medarbejdergruppen. Virksomheden vil få et stress-landkort, som er et redskab, I kan bruge for at undgå stress og skabe mere trivsel og arbejdsglæde.

I vil ligeledes få en øget bevidsthed om at spille jeres medarbejdere gode, og I får et fælles sprog at tale ud fra, så I kan håndtere stress i fremtiden. Workshoppen giver dig som leder værktøjer til at minimere stressfaktorer, og det vil give en højere grad af trivsel i din afdeling/virksomhed. Som medarbejder får du indsigt i dine overbevisninger og vaner, som kan være grobund for stress.